DANH SÁCH THÍ SINH THAM DỰ KỲ THI ĐÁNH GIÁ TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA B1, B2 DÀNH CHO SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN, CHẤT LƯỢNG CAO VÀ HỌC VIÊN CAO HỌC TẠI TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM & THÍ SINH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI

Các bài viết khác