Lưu ý:

         -  Điểm đạt từ 4.5 trở lên. 

         -  Đăng ký chấm phúc khảo điểm thi cuối kỳ AV1: hạn chót đăng ký 29/1/2015. Liên hệ phòng Ghi Danh.

Download File kết quả điểm thi tại đây

Kế hoạch mở lớp.
Chương trình Tiếng Anh không chuyên Học Kỳ 2, Năm học 2014 - 2015

Chi tiết >>>

Về việc mức học phí lớp tiếng Anh ôn thi đầu ra B1 tại Tiền Giang năm 2014

 xem thông báo