Sinh viên Xem chi tiết danh sách tại đây

Ngoài ra, để tạo điều kiện cho sinh viên đăng ký bổ sung các học phần Tiếng anh không chuyên AV1 và AV2, Trung tâm gia hạn thời gian đăng ký thêm từ ngày 2/3/2015 đến 6/3/2015. Chi tiết như sau:
Học phần
Buổi học cho phép đăng ký bổ sung
Anh Văn 2
Sáng thứ 2
Sáng thứ 3
Sáng thứ 4
Sáng thứ 5
Chiều chủ nhật
Anh Văn 1
Tối thứ 3 và tối thứ 5
Tối thứ 6 và tối thứ 7
 
Thời gian đăng ký: Sáng 7h30 – 11h15, Chiều 13h00 – 17h00, Tối 17h30 đến 20h05.
Mọi chi tiết Sinh viên liên hệ P.Ghi Danh - Trung Tâm Ngoại Ngữ.
Trân trọng thông báo !

Lưu ý:

         -  Điểm đạt từ 4.5 trở lên. 

         -  Đăng ký chấm phúc khảo điểm thi cuối kỳ AV1: hạn chót đăng ký 29/1/2015. Liên hệ phòng Ghi Danh.

Download File kết quả điểm thi tại đây

Kế hoạch mở lớp.
Chương trình Tiếng Anh không chuyên Học Kỳ 2, Năm học 2014 - 2015

Chi tiết >>>